Habitatge i ciutat Arxiu

Dimecres, 13 Març 2019

Publicació d'un nou article sobre habitatge ... Llegir més

Publicació d'un nou article sobre habitatge

Dilluns, 11 Febrer 2019

El Baix Llobregat a debat ... Llegir més

Presentació de llibre

El Baix Llobregat a debat

Dilluns, 04 Juny 2018

Nova etapa en les cooperatives d'habitatge a CAT ... Llegir més

Nova etapa en les cooperatives d'habitatge a CAT

Divendres, 26 Gener 2018

Som notícia! ... Llegir més

Som notícia!

Dilluns, 27 Novembre 2017

Dolors Clavell participa en una Jornada de reflexión, en Madrid, sobre la vivienda de alquiler ... Llegir més

Dolors Clavell participa en una Jornada de reflexión, en Madrid, sobre la vivienda de alquiler

Dimecres, 20 Febrer 2019

Breve resumen de la Sentencia TC sobre la legislación de vivienda de Aragón ... Llegir més

SENTENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 5/2019, sobre Decreto-Ley 3/2015 de Aragón

Breve resumen de la Sentencia TC sobre la legislación de vivienda de Aragón

Dissabte, 27 Octubre 2018

Arquitectura sostenible y nuevas formas de mirar ... Llegir més

Rehabilitación Ca la Dona en Barcelona

Arquitectura sostenible y nuevas formas de mirar

Dimarts, 22 Mai 2018

Cities for our children (?) ... Llegir més

Cities for our children (?)

Divendres, 15 Febrer 2019

La fragilidad de nuestras políticas de vivienda ... Llegir més

A propósito de la Sentencia Tribunal constitucional sobre la Ley 14/2015 del Impuesto de Viviendas Vacías de Cataluña

La fragilidad de nuestras políticas de vivienda

Dilluns, 14 Mai 2018

Habitatge i urbanisme per una ciutat més cohesionada ... Llegir més

Habitatge i urbanisme per una ciutat més cohesionada

Dilluns, 27 Novembre 2017

Dolors Clavell participa en una Jornada de reflexió, a Madrid, sobre l'habitatge de lloguer ... Llegir més

Dolors Clavell participa en una Jornada de reflexió, a Madrid, sobre l'habitatge de lloguer
[12  >>